SAMTYKKEERKLÆRING


Samtykkeerklæring vedrørende behandling af personlige oplysninger

Ved at sætte mit kryds i boksen "Jeg giver samtykke til behandling af mine oplysninger jf. følgende samtykkeerklæring" på ansøgningssiden af Skolestart.nu, giver jeg mit samtykke til at Skolestart.nu må behandle følgende oplysninger om mig, når jeg har ansøgt om en skoletaske:

 • Mit navn
 • Min adresse
 • Mit telefonnummer
 • Min mail
 • Mit køn
 • Min alder
 • Min ægteskabsstatus
 • Min økonomiske situation
 • Min fysiske og psykiske tilstand
 • Samt samme oplysninger omkring mine umyndige børn

Jeg kan til enhver tid rette kontakt til Skolestart.nu med anmodning om at blive orienteret om indsamling, behandling og videregivelse af mine personlige oplysninger. Derudover kan jeg anmode om indsigt i de personlige oplysninger Skolestart.nu har om mig, gøre indsigelse mod behandlingen, kræve berigtigelse, sletning eller blokering af personoplysninger, der er urigtige, vildledende eller på lignende måde behandlet i strid med lovgivningen.

Ved frivilligt at krydse af i ovenstående boks, afgiver jeg mit samtykke og bekræfter hermed at jeg:

 • er indforstået med at Skolestart.nu behandler de nævnte personoplysninger om mig, som jeg selv har indtastet, jf. ovenfor, og med at personoplysningerne ikke videregives til tredjeparter.
 • er indforstået med, at det er frivilligt at underskrive denne samtykkeerklæring. Hvis jeg ikke underskriver erklæringen, vil Skolestart.nu dog ikke kunne modtage og behandle ansøgningen.
 • til enhver tid kan tilbagekalde mit samtykke ved at kontakte kontakt@aalborgcitykirke.dk, med den konsekvens, at Skolestart.nu skal slette mine oplysninger.
 • er gjort opmærksom på, at jeg kan klage over behandlingen af mine personoplysninger til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K, telefonnummer 33 19 32 00 eller via mail: dt@datatilsynet.dk